Kari Ventola
Konsultti, MMM

GSM 0400 413 249
kari.ventola(at)bnconsulting.fi

Laatu

 • Teen työni joustavasti ja hyvin.
 • Pyrin ylittämään asiakkaan odotukset.
 • En ota liikaa töitä, jotta työn laatu ei kiireen vuoksi kärsi.

Luotettavuus

 • Teen sovitut asiat ajallaan.
 • Saadut tiedot ja käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Osaaminen

 • Otan hoidettavaksi tehtäviä, jotka pystyn laadukkaasti hoitamaan.
 • Jos tehtävä vaatii erityisosaamista, jota minulla ei ole, hankin oikean yhteistyökumppanin tai ohjaan asiakkaan osaavan konsultin luo.

Kutista lista

Kursseja:

 • PROCluster®-koulutus, ClusterNavigators & Prodermic Consulting & Uniservices
 • Yritysneuvoja-koulutus, Hämeen TE-keskus & Suomen Yrittäjäopisto Häme & HAMK Täydennyskoulutus
 • MONITAITO–tekijävalmennus, KTM
 • KUNTO-tekijävalmennus, KTM
 • Yrittäjäjohtajatutkinto (YJT), KTM yrityspalvelu & Päijät-Hämeen Yrittäjät
 • International Advance Management Programme, IMI
 • Seminar on Cultures and Values, Institute on International Leadership
 • Senior Management Agribusiness, Harvard University

Työtehtävät:

 • BN Consulting Oy 2001 –
 • Finnish Business-Help Oy 1995-01
 • Rastex Oy 1991-96
 • Cultor Oy (ent. Suomen Sokeri Oy) 1980-91
 • Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK) 1974–79

Kokemus:

 • PK-yritysten kehittämiskonsultointia ja koulutusta mm. elintarvike, puu- ja metalliteollisuudessa
 • Vientikonsultointia Länsi-Eurooppaan Linkki Eurooppaan -projekteissa (mm. Ruotsi, Tanska, Englanti, Saksa, Sveitsi)
 • Osallistunut kotimaisen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Mukana ostamassa ja myymässä liiketoimintoja
 • Yhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä

Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

21.12.2014

BN Consulting kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä toivottaa heille Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2015.


MTT:n sikatutkimuksen kehittäminen

15.6.2011

Konsultointi valmistui ja toimeksiantajalle tehtii ehdotus uudesta toimintamallista. Sen käyttöönottaminen vaatii jatkoselvittelyä eri yhteistyötahojen kanssa.


Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

21.12.2010

BN Consulting kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä toivottaa heille Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2011.


Elintarvikeklusterin Energia-SWOT

17.9.2010

Energia-SWOT-loppuraportti luovutetaan tilaajalle.


Elintarvikeklusterin Energia-SWOT

3.5.2010

BN Consulting Oy ja Skapat Energia Oy toteuttavat yhdessä Forssan seudun elintarvikeklusterin energia-SWOTin. Selvitämme yritysten energian ja veden käyttöä sekä teemme ehdotuksia säästötoimenpiteiksi. Yritykset saavat omat, konkreettiset kehittämisehdotukset.

Q Sound

7.2.2010

Yritys on aputoiminimen alla käynnistänyt medialiiketoiminnan. Tuotamme äänitys- ja äänen jälkikäsittelypalveluita TV- ja mainostuotannolle sekä vuokraamme äänityskalustoa.

Lisätietoja: www.qsound.fi


Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

21.12.2009

BN Consulting kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä toivottaa heille Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2010.


PK-LTS - asintuntija

16.12.2009

PK-LTS-koulutus on suoritettu. Sertifiointi astuu voimaan ensi vuoden alusta, jolloin voin tehdä liiketoimintasuunnitelmia TEMin hyväksymällä tavalla.HämePro etenee

23.9.2009

Hämeen Liitto käynnisti HämePro-strategiaprosessin vuoden 2007 keväällä. Se on ammattimaisten kehittäjien prosessinomainen työskentelymalli, jossa maakunnan eri kehittäjätahot parantavat verkostomaista toimintatapaansa ja pyrkivät saamaan aikaan uusia avauksia, linjauksia sekä valintoja maakunnan yhteiseksi tahtotilaksi ja tulevaisuuden suuntaviivoiksi. Prosessilla halutaan saada myös poliittiselle päätöksenteolle konkreettisia esityksiä entistä perustellummalla tavalla.

HämePro-työskentelyn yhtenä osatavoitteena on luoda brändistrategia kolmelle osa-alueelle: asuminen, matkailu ja yrityspalvelut.

Prosessi kartoitti asioita, missä yrityspalveluissa yhteinen maakunnallinen tekeminen on välttämätöntä onnistumiselle. Työn kuluessa valikoitui viisi tällaista osa-aluetta:
1. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen
2. Työvoiman määrän, laadun ja rakenteen hallinta
3. Saavutettavuus
4. Kansainvälistyminen
5. Vetovoimaisuus, Häme-brändin vahvistaminen ja markkinointi

BN Consulting Oy on yhteistyökumppaninsa kanssa antanut kehittämispanostuksensa yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen. Haastattelimme 21 organisaatiota, n. 80 aluekehittäjää. Haastattelujen perusteella nostimme eri teemoja yhteiseen käsittelyyn, joista HämePron Tahto-ja toimintaristeilyllä valittiin yhteiset painopistealueet, joita viedään päätöksenteossa konkreettisesti eteenpäin.5th Competitiveness Forum

20.5.2009

Alueen hyvinvointialan klusteroitumista vauhdittaa
15.–16. kesäkuuta järjestettävä
viides Suomen ”Competitiveness Forum”

”Diversity in Well-being – The Right to Good Life"

Tapahtuman tavoitteena on edistää alan yritysten kansainvälistymistä, uudenlaisen yrittäjyyden syntymistä, toimialojen yhteistyötä sekä vahvistaa sosiaalista pääomaa.

Tapahtumaan odotetaan yli 150 eurooppalaista osallistujaa. Se on suunnattu hyvinvointialalla, luovalla toimialalla sekä matkailualalla työskenteleville yrittäjille, virkamiehille, luottamushenkilöille, kehittäjille ja päättäjille.

Competitiveness Forum on osa Hämeen maakunnan Wellbeing -hanketta, joka pistää vauhtia hyvinvointialojen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä alan elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. ESR-rahoitteista Wellbeing -hanketta hallinnoi Sosiaalikehitys Oy.

Tapahtuman pääjärjestäjät: European ProClusters Association (EPROCA), Hämeen ammattikorkeakoulu, Kehittämiskeskus Oy Häme, Hämeen messut ja Hämeen liitto.

Erillisessä liitteessä tietoa klusterimallin hyödyistä yritysten ja alueiden kehittämisessä.

Lisätietoja: www.eproca.org/cf09


Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

21.12.2008

BN Consulting kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä toivottaa heille Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2009.


Häme Open Campus

22.10.2008

Häme Open Campus (HOC) on selvitettävänä. Tavoitteena on luoda uusi foorumi korkeatasoiselle koulutukselle ja tutkimukselle. HOC voi edistää maakunnan innovaatiotoimintaa.

HOC voi palvella myös uutena kansalaismediana merkkinoitaessa osammisen ja asumisen Hämettä sekä raportoitaessa maakunnan ympäristön tilan muutokista.


HämePro

5.6.2008

BN Consulting Oy on ollut mukana Hämeen Liiton vetämässä maakunnan kehittämishankkeessa HämeProssa. Toimijat etsivät yhteistä tahtotilaa ja yhteistyömuotoja maakunnan elinkeinoelämän ja asukkaitten parhaaksi.Hämeen klusterihanke etenee

8.3.2008

Hämeen liiton klusterihanke on valmistumassa. Elintarvikeklusterin osalta ollaan yrityksille tekemässä kyselyä, jonka tulosten avulla saadaan tieto klusterin rakentamiseksi yritysten tarpeiden mukaan.


European ProClusters Association perustettu

26.10.2007

European ProClusters Association – nimisen yhdistyksen perustava kokous pidettiin 25.10.2007 Helsingissä.

EPCA kehittää eurooppalaista klusterijohtamiskulttuuria ja johtajien ammattitaitoa. Yhdistys vaikuttaa vallitseviin arvoihin ja yhteiskunta- ja ihmiskäsitykseen ja luo johtajille ja klusterivetäjille parempia mahdollisuuksia resurssiensa käyttämiseen elinkeinoelämässä, julkisessa hallinnossa ja akatemia sektorilla sekä edistää klusterimaisen toimintamallin käyttöönottoa.
Hämeen klustereita kehitetään

2.8.2007

Hämeen liiton ja Hämeen Ammattikorkeakoulun Reginno-hankkeen puitteissa on käynnistetty maakunnan klustereiden kehittämisohjelman laatiminen. Työ tehdään yhteistyössä Innoparkin, HAMK:n ja Agropolis Oy:n kanssa.

Klusteriohjelmatyön tarkoituksena on täsmentää maakunnallisten palvelu (wellbeing), innovaatiivinen teollisuus ja ympäristöliiketoiminta – klustereiden toiminnan tavoitteet, organisoituminen ja kehittämisalueet osana maakunnallista innovaatioympäristöä.Valtuutettu PROCluster®-kehittäjä

28.3.2007

Suoritin kansainvälisen PROCluster®-koulutuksen ja minut valtuutettiin klustereitten kehittäjäksi. Tämä valtuutus on myönnetty noin 100:lle henkilölle seitsemässä eri maassa.Klustereitten kehittäminen

23.3.2007

BN Consulting johti Forssan seudun klustereitten kehittämishanketta. Ehdotuksia tehtäessä otettiin huomioon yritysten tarpeet, kansainväliset kokemukset klustereitten kehittämisestä sekä parhaat kotimaiset käytännöt liiketoiminnan kehittämisestä.

Lue lisää..


Verkkosivut uudistuneet

10.1.2007

BN Consulting Oy:n verkkosivut saivat uuden selkeän ilmeen. Uudistuneiden sivujen toteutuksesta vastasi Mediaparoni.

www.mediaparoni.com