Strategian kehittäminen
Hallitustyöskentely
Toiminnan tehostaminen
Henkilöstön kehittäminen
Markkina- ja laatututkimukset
Kansainvälistyminen

Strategian kehittäminen

* Haluaisitko tarkistaa yrityksesi strategiaa?

* Olisiko aika etsiä yhteistyökumppaneita?

* Pitäisikö markkina-aluetta laajentaa?

* Pitäisikö tuotteistoa muuttaa?

* Ostaisinko uuden liiketoimintayksikön?

* Myisinkö osan liiketoiminnoistani?

Oikein valittu strategia, sen noudattaminen käytännössä ja tarkistaminen toimintaympäristön muutosten mukaan, takaa yrityksen menestymisen kiristyvässä kilpailussa. Yrityksen strategian laadinnassa ulkopuolinen osaaja voi kerätä välttämätöntä tietoa, jota yrityksen muutoin on vaikea saada käyttöönsä. Ulkopuolinen konsultti kykenee myös havaitsemaan seikkoja, jotka päivittäistä toimintaa pyörittäviltä jää helposti huomaamatta.

Haluan lisätietoja