Toimialojen kehittämisselvitykset

Analyyttinen ja kriittinen työskentelytapani arvioidessani erityppisiä toimintoja on antanut hyvän pohjan toimialojen kehittämisselvitysten laadintaan sekä yritysten strategioiden kehittämiseen. Nykytilannetta kartoittaessa muodostan käsityksen toiminnan menestymisen kannalta avaintekijöistä. Kartoitustyössä käytän henkilökohtaisia tai puhelinhaastatteluja. SQR® -analyysi on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi asiakasmielipiteiden kartoittamisessa. Toimialan taustatietoa kerätään lisäksi kirjallisuudesta, internetistä, tilinpäätöstiedoista, kilpailija-analyyseistä yms. lähteistä.

Saatujen tietojen perusteella vedetään johtopäätökset sekä tehdään konkreettiset kehittämisehdotukset. Asiakkaalle toimitetaan selkeä kirjallinen raportti työn tuloksena.

Elektroniikka
Elintarvike
Hautomo
Laboratorio
Vilja
Klustereitten kehittäminen

Forssan seudun elektroniikka-alan kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelmassa kiinnitettettiin huomiota alan yritysten välisen yhteistyön aikaansaamiseen sekä yritysten ja kehittämisorganisaatioiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Hankkeen tuloksena peristettiin Forssan elektroniikkaklibi sekä ryhdyttiin lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Toiminta käynnisti uusia hankkeita ja tiivisti alan toimijoiden yhteistyötä.


Eleforssin liiketoiminnan kehittäminen

Hankkeen tavoitteena oli saada Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön koulutus- ja koetehdas palvelemaan nykyistä paremmin seudun ja sen yritysten tarpeita. Hankkeessa analysoitiin Eleforssin organisointi, johtaminen, nykyinen toiminta ja tulokset. Lisäksi tehtiin markkinatutkimus Innolink Researchin toimesta.

Työn tuloksena päädyttiin suosittelemaan toiminnan irrottamista HAMKin opetustoiminnasta ja kytkemistä tiiviimmin yhteistyöhön alan yritysten kanssa. Tämän käytännön toteutus vaatii joitakin lisäselvityksiä, joten suositusten toimeenpano jäi vuoden 2007 alkupuolelle.